home visie werkwijze boek aanbod

‘Cirkels, bureau voor oplossingsgericht werken’

Welkom

Welkom bij ‘Cirkels, bureau voor oplossingsgericht werken’. Graag informeren wij u over wie wij zijn, wat oplossingsgericht werken voor ons betekent en wat wij daarin voor u kunnen betekenen.
Voor een uitgebreide methodische kennismaking verwijzen wij u naar ons boek: Oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening, Cirkels van empowerment, waarvan in augustus 2014 de 2de druk is verschenen.
Een eerste indruk hiervan treft u op deze site.

Mocht u willen reageren of als u vragen heeft, neem gerust contact met ons op, wij zullen uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Wij gebruiken in de tekst het begrip cliënt, maar evengoed kunt u daar klant of burger lezen. De door ons beschreven methode is namelijk overal toepasbaar daar waar mensen samenwerken.

Voor ons recent aanbod wat betreft de "leergang krachtgericht werken vanuit een oplossingsgericht netwerk-perspectief", kunt u hier de brochure downloaden.

Wie zijn wij?

Wij zijn Wilma van der Vaart en Wim Joosen. In 2012 hebben wij samen ‘Cirkels, bureau voor oplossingsgericht werken’ opgericht. Vanaf 2007 geven wij trainingen in oplossingsgericht werken, oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening, organiseren we oplossingsgerichte teambuildings-bijeenkomsten, geven we oplossingsgerichte coaching en intervisie en begeleiden we organisaties bij het implementeren van oplossingsgerichte werkprocessen.

Wilma van der Vaart
wmvdvaart@gmail.com

Ervaring: Wilma is ook sinds 11 jaar staffunctionaris bij Traverse, organisatie voor maatschappelijk dienstverlening Westelijk Noord Brabant. Haar drijfveer is het stimuleren van een lerende omgeving...
Lees meer


Wim Joosen
wimjoosenogw@gmail.com

Ervaring: Wim is als hulpverlener, werk/praktijkbegeleider, coördinator en bureauhoofd 23 jaar werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Als manager...
Lees meer

+ Opdrachtgevers

Visie

Aan oplossingsgericht werken ligt de visie ten grondslag dat ieder mens zowel over eigen verantwoordelijkheid als over eigen krachten en talenten beschikt die hem in staat stellen keuzes te maken in het leven. Cliënten zijn daarbij zelf de deskundigen van hun eigen ervaringen, hun vragen en toekomst perspectief. Hulpverleners zijn enkel procesbegeleiders en (deskundige) passanten. Een goede samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener is daarom essentieel, zodat cliënten, met de bronnen om hen heen, de juiste wegen naar oplossingen kunnen vinden.

Uitgangspunten

  • De cliënt als deskundige van zijn eigen ervaringen, kwaliteiten en toekomstperspectief.
  • De professional als deskundige van het proces.
  • Systeem- en contextgericht, er is altijd een netwerk.
  • Oplossingen zijn in voorraad.
  • Kleine stappen, grote veranderingen.
  • Samenwerking is de motor van de werkrelatie en van het proces.
  • Verandering vindt altijd plaats, onze rol is om deze samen met de cliënt te vinden en te versterken.
  • Als iets niet werkt, stop er mee, reflecteer en doe iets anders.
  • Als iets werkt, ga door en leer het een ander.
  • Repareer niet wat niet stuk is.

Steve de Shazer

Werkwijze

Oplossingsgericht werken is een generalistische, praktische, contact- én vraaggerichte methode, waarbij we er vanuit gaan dat mensen altijd ergens voor gemotiveerd zijn. Vanuit een respectvolle, nieuwsgierig en vooral oordeelloze houding, luisteren we naar het verhaal van de cliënt en gaan we op zoek naar de betekenissen die hij hieraan geeft, zodat hij zich uitgenodigd voelt de kwesties die voor hem spelen te onderzoeken.
In plaats van aandacht te geven aan wat er allemaal niet goed gaat, zijn we gericht op de unieke krachten en sterkten van de cliënt en de netwerken om hem heen. We zijn er van overtuigd dat hier de bron ligt voor verandering: versterken en vergroten van de eigen mogelijkheden, autonomie en zelfredzaamheid.

Oplossingsgericht werken is een krachtgerichte manier van werken die uitstekend past binnen de huidige ontwikkelingen en vragen van deze tijd: doelmatig, effectief, zo kort mogelijk en met passie voor het vak. Al onze begeleidings- en trainingsactiviteiten bouwen wij integraal op vanuit de vier omschreven methodische invalshoeken:

Onze werkwijze is eenvoudig en praktisch, context/netwerkgericht, passend binnen de wet maatschappelijke ondersteuning en aansluitend bij welzijn- en hulpverlening ‘nieuwe stijl’. Geschikt voor mensen die met elkaar samenwerken, in buurten/wijken, op scholen, in de zorg. Voor vrijwilligers, ondersteunende diensten, hulp- en dienstverleners, leidinggevenden en managementteams.

boek cover
Het boek is verkrijgbaar via de reguliere boekhandel in België en Nederland
ISBN: 978-90-441-3200-7
Prijs: €23,90
198 blz.

Boek

Dit boek, waarvan in augustus 2014 de 2de druk verscheen, beschrijft onze visie en methode over hulp- en dienstverlening binnen de context van een veranderende kijk op hulp- en dienstverlening in het voorliggende veld en sluit aan op wat in onze ogen hierbij werkelijk van belang is:

+ Cirkels van empowerment

+ Inhoud

+ Citaat van de inleider

Het boek is verkrijgbaar via de reguliere boekhandel in België en Nederland, of rechtstreeks bij de uitgever:
www.garant-uitgevers.be of www.garant-uitgevers.nl

Aanbod

De trainingen, workshops en begeleiding zijn bedoeld voor professionals en vrijwilligers in het vrij toegankelijk veld, die werken met doelgroepen vanuit een vrijwillig en een minder vrijwillig kader. Oplossingsgericht werken is voor meerdere actoren aantrekkelijk:

Voor ons recent aanbod wat betreft de "leergang krachtgericht werken vanuit een oplossingsgericht netwerk-perspectief", kunt u hier de brochure downloaden.

+ Trainingen en begeleiding

+ Workshops

+ Open aanbod

+ Advisering